Heim

OBS:

Nettsida Memoar Innlandet har fått ny adresse. 

Velkomen til kurs på Norsk Utvandrermuseum 21. sept. 

(Bildet: Dagen før kurset, fredag 20.sept. Vart det gjort tre intervjuopptak. Anstein Johansen Kolbuholen og Per Magnar Holtet fortalde om ungdomsår på kvalfangst i Sør-isen, medan Ole Jakob Tomter fortalde om sitt arbeid med bygdebok for gamle Vang kommune i Hedmark. På bildet ser me Tomter, Barbro Matre som dokumenterar på direkten, og intervjuar Bjørn Enes. Foto: Ola Aas)

Memoar, Utvandrermuseets Venner, foreninga "Øyas Venner" og Norsk Utvandrermuseum starter opp eit delprosjekt av "Munnleg historie for alle" (www.munnleghistorie.no) med eit kurs for frivillige og profesjonelle minnesamlarar laurdag 21. sept. 2019. 
Fredag 20/9 og søndag 22/9 skal det gjerast intervjuopptak med tidlegare kvalfangarar .

Seinare ynskjer Memoar å vidareutvikla delprosjektet i Innlandet saman med andre frivillige organisasjonar, ABM-institusjonnar (arkiv, bibliotek og musé) og skular.  Derfor er alle interesserte velkomne til dette kurset - også interesserte utan tilknytting til Utvandrarmuseet eller kvalfangsten. 

Kursavgift er kr. 300,- som også inkluderar ein enkel lunsj. Påmelding skjer til Memoar.ticketco.no
 
Kursprogram
Kursleiarar: Bjørn Enes  og Ola Aas frå Memoar

10:00    Velkomst - presentasjonsrunde 

10:30    Om prosjektet Munnleg historie for alle  og visjonen om minnesamling i Noreg generelt og Innlandet særskilt. Og om intervjuserien om kvalfangarar frå Innlandet.

11:15   Pause

11:30    Om intervjuet - litt om etikk og litt om teknikk - og magien i den gode samtalen

12:15    Lunsj

12:40    Etterarbeidet  
Feltdagbok, innholdslogg, etisk vurdering, redigering
13:30    Pause

13:45    Arkiveringen - Memoar.no i prosessen, Minner.no for evigheten. Om forankringa i Norsk Folkeminnesasmling 
14:30    Pause 

14:45    Idéar og planar om korleis profesjonelle og frivillige kan samarbeida om den munnlege kulturarven i Innlandet.  

15:30    Slutt på formell kursdel 

15:45 - 17: Uformell kursdel. Planlegging av kvalfangarintervju dei to neste dagane - og andre intervjuseriar i Innlandet. 

Om intervuserien "Hvalfangerne forteller"
Av Ola Aas

Norsk hvalfangst i sørishavet ble avsluttet på midten av 1960 tallet. Det mange ikke er klar over at det er veldig mange gutter/menn fra Innlandet som har vært ute på hvalfangst i en eller flere sesonger. 
Vi skal heller ikke glemme enkene etter tidligere hvalfangerne. Disse kan bidra med å fortelle historier sett fra deres eget standpunkt i tillegg også gjenfortelle  mannens opplevelser. 

Hvalfangerne i innlandet har en organisasjon «Øyas venner», hvor mange av dem er medlemmer. «Øyas venner» møtes til stadighet og er et godt grunnlag for å komme kontakt med mange av hvalfangerne som fortsatt lever. Utfordringen er å komme i kontakt med de som ikke er organisert. 

Intervjuene må gjennomføres i møteplasser som på utvandrermuseet, bibliotek og noen ganger også hjemme hos den det gjelder.
Vi skal heller ikke glemme at tilgang til brev, bilder, avisutklipp og andre aktuelle ting må tas inn som en del av prosjektet og bli tatt vare på.
Markedsføring av prosjektet er derfor viktig, i tillegg ønsker vi å engasjere historielagene inn i dette arbeidet gjennom å gi disse tilbud om kurs i intervjuarbeid. Samt holde informasjonsmøter om prosjektet ute hos historielagene i tillegg til andre aktuelle samarbeidspartnere.Undersider (1): Filarkiv
Comments